Priemyselná bezpečnosť

Poradenská a konzultačná činnosť v problematike procesu sústreďovania a spracovania potrebnej dokumentácie, predchádzajúcej samotnému podaniu žiadosti na Národný bezpečnostný úrad v oblastiach:

Personálnej bezpečnosti :

  • Poradenstvo pri sústreďovaní dokumentov a spracovaní osobného a bezpečnostného dotazníka na požadovaný stupeň utajenia
  • Spracovanie smernice pre personálnu previerku
  • Spracovanie žiadostí, vyhodnotení a sústredenie potrebných písomností

Fyzickej a objektovej bezpečnosti:

  • Návrh, posúdenie chráneného priestoru
  • Vypracovanie dokumentácie fyzickej a objektovej bezpečnosti
  • Vypracovanie smerníc pre jednotlivé oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti

Administratívnej bezpečnosti:

  • Spracovanie písomností (knihy, protokoly a administratívne pomôcky) vyžadované vyhláškou o administratívnej bezpečnosti
  • Spracovanie smernice pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami

 


ponuka | priemyselná bezpečnos» | ochrana osobných údajov | obchodná činnos» | referencie | kontakt

Copyright (c) 2005 GIBOX , s.r.o. All rights reserved. www.gibox.cc