Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

V zmysle §-u 20 zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a vyhlášky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Spoločnosť VM corporation s.r.o. zabezpečuje zhodnotenie stavu ochrany osobných údajov vo vašej spoločnosti a spracovanie bezpečnostného projektu a kompletnej súvisiacej dokumentácie vyžadovanej Zákonom (poučenie oprávnených osôb, evidenčné listy informačných systémov, smernice pre kamerové systémy, kľúčový režim, zmluvy so sprostredkovateľom...)

Bezpečnostný projekt spracujeme v požadovanom rozsahu :

Bezpečnostný zámer:

  • definuje bezpečnostné ciele vyžadované zákonom
  • definuje informačné systémy
  • popisuje aktuálny stav ochrany osobných údajov Vašej spoločnosti
  • vymedzuje zvyškové riziká

Analýza bezpečnosti informačného systému:

  • vymedzuje hrozby na aktíva informačného systému
  • navrhuje opatrenia v technickej, organizačnej a personálnej oblasti k odstráneniu hroziacich rizík
  • posudzuje realizované opatrenia s bezpečnostným štandardom

Bezpečnostné smernice:

  • popisujú nevyhnutné opatrenia v organizačnej, personálnej a technickej oblasti k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov
  • vymedzujú mieru zodpovednosti a kontrolnú činnosť
  • popisujú obnovu funkčnosti informačného systému pri haváriách

 


ponuka | priemyselná bezpečnosť | ochrana osobných údajov | obchodná činnosť | referencie | kontakt

Copyright (c) 2005 GIBOX , s.r.o. All rights reserved. www.gibox.cc